Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kytice - K.J.Erben

Kytice – Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben

·         Narozen v Podkrkonoší; archivář, spisovatel, historik, básník, překladatel

·         Spolupracoval s Palackým

·         Náchylnost k tuberkulóze

·         Představitel romantismu, dále: K.H.Mácha, G.G.Byron, W. Scott, A. Dumas, E.A.Poe

·         Další tvorba: České pohádky, Prostonárodní české písně a říkadla…

 

Dílo:

Sbírka vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 básní; druhé vydání z roku 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie (a také oddíl Písně). Třetí vydání vyšlo sice již po autorově smrti roku 1871, ale bylo jím ještě připraveno. Zde je vypuštěn oddíl Písně. Kytice byla poprvé vydána v časopisech, měla obrovský úspěch a ovlivnila mnoho umělců.

Sbírku tvoří balady (ačkoli sám Erben toto slovo nepoužívá); básník vychází z lidové (slovanské) tradice. V tomto ohledu je Kytice typickou sbírkou ohlasovou a projevem folkloristicky orientovaného romantismu. K jednotlivým básním jsou připojeny poznámky (Poznamenání) obsahující údaje o původu či o jinoslovanských variantách.

Kytice se skládá ze 13 balad a závěrečné Věštkyně, jež se žánrově i obsahově předchozím číslům vymyká:

 1. Kytice
  Má vlastenecký ráz. Vypráví o matce, která zemřela, neodešla však navždy a vrátila se v podobě mateřídoušky. Erben pak přirovnává tuto milující matku ke své vlasti.
 2. Poklad
  Vypráví o ženě, která na Velký pátek objeví poklad a pro samé zlato, které si odnáší domů, zapomene v jeskyni s pokladem dítě. Vchod se uzavře, všechny poklady se promění v kamení a dítě tam zůstane zavřené. Žena celý rok truchlí, ale po roce tam najde své dítě zdravé a živé.
 3. Svatební košile
  Mladá dívka se modlí za svého milého, který šel na vojnu, a už dlouho ho neviděla, nakonec se on objeví a že má jít dívka s ním. Ta sebere jen svatební košile, co ušila a jde. Dostanou se až na hřbitov, kde dívka zjistí, že její milý je už mrtvý a sama se zavře do kostelíka uprostřed hřbitova. Milenec se ji snaží dostat ven s pomocí mrtvého v kostelíku, díky dívčině modlitbám se to však nepovede. Ráno najde všechny košile roztrhané na všech křížích hřbitova.
 4. Polednice
  Žena zaměstnaná prací okolo plotny se rozzlobí na své dítě, které pořád jen křičí a zavolá na něj Polednici. Ta k jejímu údivu přijde a snaží se jí dítě vzít. Matka ho tak tiskne k sobě před Polednicí, až ho udusí.
 5. Zlatý kolovrat
  Král jede svou zemí a potká dívku, do níž se zamiluje. Druhý den jede požádat její macechu o svolení k svatbě. Ta souhlasí s tím, že mu Doru na hrad přivede. Vypraví se s ní i se svou vlastní dcerou, cestou však Doru zabijí a useknou jí "hnáty", vypíchnou oči a oboje si vezmou s sebou, aby ji nikdo nemohl oživit. Král si myslí, že převlečená žena je Dora, ačkoli je to její nevlastní sestra, a tak se s ní ožení.
  Dorku mezitím najde stařeček a vyšle pachole na zámek, aby prodalo zlatý kolovrat, přeslici a kuželík za nohy, ruce a oči. Macecha i její dcera byly tak marnivé, že si vše koupily. Když se vrátil král domů, chtěl, aby mu žena zapředla na zlatý kolovrat. Ten však začal zpívat pravdu, jak to bylo s Dorou. Král se ihned rozjel hledat svou Dorničku, kterou mezitím už stařeček vyléčil. Vzal si ji za ženu a žili šťastně až do smrti, avšak macecha se svou dcerou dopadly hůře. Roztrhali je vlci a stalo se jim v podstatě to samé, co prve udělaly Doře. Taková byla odplata za jejich hrozný čin
 6. Štědrý den
  Podle lidových pověr a tradic. Dvě dívky pokoušejí na Štědrý den osud, jdou si vysekat díru do ledu a koukají, co jim budoucnost přichystá. Jedna tam vidí myslivce, druhá svou smrt a do roka se tak opravdu stane.
 7. Holoubek
  O vdově, která se krátký čas po pohřbu svého manžela znovu vdá, avšak neustále jí našeptává svědomí (v podobě holoubka), že měla za manžela truchlit. Dojde to tak daleko, že se utopí. Pak nemá ani žádného hrobu.
 8. Záhořovo lože
  Složitá báseň. O poutníkovi, který přivede na správnou cestu zlého lupiče a vraha, protože se vypravil do pekla a viděl tam nejhorší mučidlo, jaké kdy bylo, a to Záhořovo lože. Loupežník se zhrozí, protože on sám je Záhoř. Poutník mu poručí se kát a sedět u velikého dubu, než pro něj znovu přijde. To se stane o devadesát let později, z poutníka je stařičký muž a Záhoř u dubu klečí už tak dlouho, že vypadá jako pařez. Poutník přinese Záhořovi odpuštění a oba pak zemřou.
 9. Vodník
  O mladé dívce, co neuposlechla matčinu radu a vydala se k jezeru, kde ji stáhl pod vodu vodník a udělal z ní svou nevěstu. Dívka mu porodila syna, ale chtěla se podívat za svou matkou. Vodník jí to povolil, avšak si nechal u sebe její dítě, aby měl jistotu, že se vrátí. Matka ji ale přesvědčila, že to dělat nemá a když vodník dotíral na chaloupku, jen ji zabednila. Vodník se snažil dostat svou ženu zpět, ale ta nemohla jít. Nakonec zabil jejich dítě a pohodil ho u dveří. Matka sice svou dceru ubránila, ale ta se z toho zbláznila.
 10. Vrba
  O ženě, která v noci spala jako mrtvá. Jejího muže to trápilo, tak se na to šel optat moudré střeny. Ta mu řekla, že je to tím, že je svázána s vrbou u potoka. Muž se rozhodl a šel vrbu podetnout, s ní však nevědomky zabil i svou ženu.
 11. Lilie
  Mrtvá panna je pochována v lese, na jejím hrobě vyroste překrásná bílá lilie, kterou si oblíbí jeden šlechtic a nechá si ji přesadit do své zahrady. V noci se lilie proměňuje v dívku, pán si ji vezme za ženu, mají spolu dítě, ale on musí odjet na službu ke králi a jeho ženu s dítětem hlídá jeho matka. Ta je však nesnáší a oba zabije, syn je po návratu velmi rozhořčený a prokleje svou matku.
 12. Dceřina kletba
  Dívka zabije své dítě a poví o tom své matce. Ta se jí ptá, co chce dělat a ona že se oběsí. Pak matku prokleje, protože jí dávala moc volnosti.
 13. Věštkyně
  Národní obrozenecký ráz. Pojednává o tom, že ač přijdou různé strasti, vždy po nich přijde něco, co naši zemi a národ zachrání.

 

Charakteristika díla:

·         První a poslední báseň – vlastenecky laděné

·         Využití archaismů (Zlatý kolovrat)

·         Často vítězství morálky, spravedlnost, většinou přílišně potrestaný prohřešek

·         Nadčasové dílo, cyklický čas, symboly (les, chalupa, jezero)

·         Člověk je bezmocný proti přírodním silám

·         Hlavní roli hrají ženy

·         Na rozdíl od Máchy svaluje vinu na jedince, ne společnost

·         Hrdinové jsou nositelé obecných lidských vlastností

·         Rychlý spád, na malém prostoru se snaží popsat celý děj, jednoduchý jazyk, zabývá se uzlovými body, přeskakuje vše nepodstatné

 

 J.K.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 95764
Měsíc: 479
Den: 17